Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van Rooksmokeovens .

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan Rooksmokeovens en op alle met Rooksmokeovens gesloten overeenkomsten zijn deze leveringsvoorwaarden toepasselijk:
Door een bestelling bij Rooksmokeovens te plaatsen gaat u akkoord met de onderstaande genoemde Voorwaarden.
Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Algemene voorwaarden, leverings-, verkoop en/of inkoopvoorwaarden uwerzijds worden hierbij door ons nadrukkelijk afgewezen.

Artikel 2. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Rooksmokeovens zijn vrijblijvend. Rooksmokeovens heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt pas tot stand als Rooksmokeovens uw bestelling heeft geaccepteerd.
Rooksmokeovens heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen in deze webshop zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en transportkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijke overeen gekomen.
Tenzij anders overeen gekomen dient u het verschuldigde bedrag vooraf te betalen of onder rembours.

Artikel 4. Leveringen
Brandkasten worden bij levering door Rooksmokeovens standaard gelijkvloers geplaatst achter de eerste sluiting. Eventueel verticaal transport en/of takelwerk wordt tegen meerprijs op basis van nacalculatie aan u berekend.

Artikel 5. Niet afgenomen zaken
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, wordt voor deze niet afgenomen zaken € 5,-- aan opslagkosten per week (of gedeelte van een week) per brandkast in rekening gebracht, ingaande 30 dagen na ingeplande datum van uitlevering.

Artikel 6. Garantie
De garantie op brandkasten bedraagt 12 maanden op alle onderdelen alsmede een goede werking van het slotwerk van de producten, zoals omschreven op de factuur. Schade, welke ontstaat door ondeskundig gebruik dan wel het met opzet verkeerd gebruik van de geleverde producten, valt niet onder de garantiebepalingen. De garantietermijn van 12 maanden wordt gerekend vanaf de datum van levering, ongeacht of producten in gebruik zijn genomen of niet.

Artikel 7. Reclamaties en aansprakelijkheid
Brandkasten worden bij levering door Rooksmokeovens indien mogelijk ingehuisd en chemisch verankerd, exclusief bijkomende werkzaamheden. Rooksmokeovens kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van de verankering. Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Rooksmokeovens te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Als u het betreffende artikel al betaald had, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door Rooksmokeovens aan u terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
Rooksmokeovens is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Rooksmokeovens , dan wel tussen Rooksmokeovens en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Rooksmokeovens

Artikel 9. Diversen Rooksmokeovens mag bij de levering van uw bestelling(en) gebruik maken van derden.